Musikrådets stormøde

Dato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 19:00

Sted Musikskolens sal - Nygade 21

Pris Fri entré

Musikrådet inviterer til stormøde for hele musiklivet i Aabenraa Kommune

Formand for Kultur og Fritidsudvalget Signe Bekker Dhiman vil starte mødet med at fortælle lidt om kommende tiltag på musikområdet. Endvidere orienterer formanden for Kulturelt Samråd Povl Callesen kort om deres arbejde.

Derefter vil der blive gået frem efter dagsordenen i forhold til Musikrådets vedtægter.

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Fremlæggelse af beretning om Musikrådets virksomhed ved Musikrådets formand Ole Livbjerg Klitgaard
  3. Indkomne forslag.
  4. Valg af Musikråd og suppleanter (valgprocedure fremlægges v/Edna Rasmussen – se også vedtægter)
  5. Eventuelt.

Er der ønsker til punkter, der skal behandles under punkt 3, skal det være musikrådet i hænde senest d. 11. april.

Alle foreninger, institutioner og aktører, som beskæftiger sig med musik i Aabenraa Kommune inviteres. Hver forening/institution/aktør har dog kun 1 stemme på mødet.

Øvrige er velkomne uden stemmeret.

TILMELDING HER 
Sidste frist for tilmelding er den 18. april 2023. OBS! Ved tilmeldingen skal du angive, hvem du repræsenterer til mødet.

Der kan opstilles kandidater på selve mødet.

Musikrådet består p.t. af:

Ole Livbjerg Klitgaard, formand (genopstiller)

Lars Husted, næstformand (genopstiller)

Torben Ravn Jensen (genopstiller)

Michael Jeberg Kjær (genopstiller)

Peter Autzen (genopstiller)

Edna Rasmussen, sekretær (genopstiller)

Lise-Lotte Kristensen (genopstiller ikke)

Suppleanter:

Hans Jørgen Albrechtsen

Torben Johnsen

 

For flere oplysninger:

Edna Rasmussen
Sekretær for musikrådet                                     

er@aabenraa.dk
tlf. 7376 7200