Musikrådets flygel

Musikrådets flygel kalder

Aabenraa Musikråd inviterer alle, der har lyst til at synge, til fællessang i Sønderjyllandshallens Foyer.

Der er henover vinterhalvåret planlagt nogle søndage eftermiddage med fællessang fra højskolesangbogen.

Hver gang er der inviteret kor, orkestre eller andre repræsentanter fra Aabenraa Kommunes musikliv, som vil støtte fællessangen. Derudover gives en lille forsmag på, hvilken musik sangere og musikere er optaget af lige her og nu. Der venter altså publikum en minikoncert undervejs i fællesangen.

Sponsorer til indkøb af flyglet

Aabenraa Kommune
Tuborgfondet
Sydbank
A. P. Jessen
H. M. Jebsen
Rhederi M. Jebsen A/S
Fabrikant Mads Clausens Fond
Kong Fredriks-Fonden til musikkens fremme i Sønderjylland
Kreditbanken A/S